top of page

סיקור על המשקפיים באתר Ynet: 

קישור לסיקור על המשקפיים בערוץ "כאן":

YnetLogo.svg.png
cursor-hand_freeclipart.png

כתבה באתר Ynet על המחקר שנערך על ידי מדענים מארה"ב, המוכיח את נזקי האור הכחול:

כתבה בערוץ 13 על המחקר שנערך על ידי מדענים מארה"ב, המוכיח את נזקי האור הכחול:

Screenshot_2.png
cursor-hand_freeclipart.png

אתר המסביר על נזקי האור הכחול.

(אנגלית)

bottom of page